Stommen


Öppnad 1.1.1923 - stängd 2.9.1934 : 5km fr. Göteborg


När ett privat bolag på 20-talet startade busstrafik mellan Göteborg och badplatsen på Näset öppnade man hållplatsen, som till en början var tänkt att heta Frölunda Stom, vid korsningen mellan banan och gamla vägen till Näset. Den mycket branta startsträckan upp till Askims hållplats gjorde att man ofta fick inkalla extralok för att hjälpa södergående tågset upp för backen. 


Under hållplatsens sista år gick enbart tåg efter klockan 23 då bussar i övrigt trafikerade vägen in till stan. När hållplatsen sedermera lades ner flyttades väntkuren till Hedens hållplats.


Jag har inte hittat några vykort från Stommen.