Sandlyckan


Öppnad 1.5.1911 - stängd 31.12.1965 : 17.9km fr. Göteborg


Sandlyckans hållplats öppnades 1911. 1924 flyttades hållplatsen ca  100 meter söderut till platsen där spåren korsade Särövägen.  Vid hållplatsflytten stannade man dock även på den gamla hållplatsen i tre dagar så att resenärerna skulle hinna vänja sig.