Särö


Öppnad 31.3.1904 - stängd 31.12.1965 : 24.4km fr. Göteborg


Säröbanans slutstation öppnade tillsammans med Munkekullens hlp först 31 mars 1904. Orsaken till detta var en bankfyllnad vid Munkekullen som tog tid. 1953 ändrades namnet till Särö Västerskog när stationen avbemannades. All post behandlades framgent vid Släps hlp som tog över namnet Särö.


Under ånglokstiden fanns lokstall, kolbrygga, vändskiva och godsmagasin. Bangården var fyrspårig. Det fanns två spår för persontrafik, ett för rundgång av lok och en var saxspår till lokstallet. Det fanns också ett stickspår från stallspåret till kajen under en period men detta togs förmodligen bort på 1920-talet. 


1956 togs även lokstallet, magasinet och vändskivan bort men grunden för vändskivan finns fortfarande kvar. Det finns grundrester av lokstallet.


Från 8 februari 1954 var Särö Västerskog obemannad. Det hade redan varit obemannat under vissa turer och i och med flytten av postverksamheten till Särö, f.d. Släp, så fanns det inget behov av en tjänst.