Malevik


Öppnad 20.10.1907 - stängd 31.12.1965 : 20.3km fr. Göteborg


Biljettförsäljningen vid Malevik sköttes direkt av banvakten och stationshuset, som även inhyste en bostad, hyrdes efter en tid ut och ersattes av den gamla väntkuren från Frölundaborg som samtidigt byggdes om. Bevakningen utom vid godståg drogs in redan den 8.7 1916.


Vid Maleviks hållplats förekom tillräckligt med vagnlasttrafik för att ett stickspår söderut skulle anläggas. Detta revs dock upp ca 1930. Det fanns även ett godsmagasin.