Kullen - Kullavik


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 19.2km fr. Göteborg


Kullaviks hållplats gick från början under benämningen Kullen men bytte namn 26.8.1911. Detta för att inte förväxlas med Heden i Skåne på samma sätt som Hults hållplats några år tidigare bytt namn till Askim.


Stationshuset var från början ett bostadshus som löstes in av järnvägen. I slutet av perioden återgick stationen till sin ursprungliga funktion och passagerarna fick nöja sig med en enklare väntkur. Under den här perioden var Kullavik mötesstaion under sommaren och hållplats resterande del av året.

1905 gavs tillstånd att ansluta en växel och ett stickspår med infart från Göteborg. Allteftersom trafiken ökade byggdes stickspåret om till fullständigt runtspår och fick även utdragsspår. Den 18 maj 1918 uppgraderades Kullavik från hållplats till station. Växlarna togs bort 1953 och ett uppfört godsmagasin togs bort 1956.