Järnbrott


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 4.3km fr. Göteborg


Det fanns en stationsförman 1949 men 1953 var hållplatsen obemannad. Stationen döptes 1964 om till Västra Frölunda.