Jerkholmen


Öppnad 1.5.1905 - stängd 31.12.1965 : 9.4km fr. Göteborg


Under hållplatsens första tid fanns ett stickspår alldeles norr om denna. Spåret gjorde en östlig böj in till grustaget vid dammen som ligger på golfbanan. Grusupptagningen upphörde på 30-talet och spåret revs upp efter 1937. 

Förutom stickspåret anlade man tidigt en vågbrytare mitt emot hållplatsen och norrut. Detta för att skydda banvallen.