Hovås


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 8.3km fr. Göteborg


Hållplatsens syfte var att betjäna invånarna i Villaområdet som höll på att växa fram. Söder om perrongen fanns en lastbrygga.