Heden


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 16.1km fr. Göteborg


Heden var högsta punkten på banan, 29.8 m.ö.h. Här fanns ett bostadshus för banförmannen under ånglokstiden. Detta övergavs på 60-talet och brann ner vintern 93-94. Ett väntskjul ersattes på 30-talet av en kur flyttad från Stommen. En plattform av trä fanns söder om spåret och norr om spåret fanns en lastbrygga.


Vid övergången strax öster om hållplatsen går gränsen mellan Västergötland och Halland.