Göteborg


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965


Under lejonparten av Säröbanans existens låg slutstationen vid Karlsro-platsen, cirka 200 meter sydost om Linnéplatsen.


Det stora stationshuset öppnades för person- och godstrafik den 13 juli 1903. I april 1960 revs det och ett nytt, mindre, stationshus byggdes vid Linnéplatsen då man breddat för Dag Hammarsköldsleden. Den nya byggnaden invigdes i mars 1961 och fram tills dess fanns en liten provisorisk väntkur.


Idag är stationshuset kiosk och Segwayuthyrning.