Frölundaborg


Öppnad 11.11.1908 - stängd 31.12.1965 : 1.6km fr. Göteborg


Från 1962 använde Säröbanan spårvägens spår mellan Frölundaborg och Linnéplatsen. Detta då spårvägen förlängts till Frölundaborg och det inte längre fanns plats för två spår.