Billdal


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 12.8km fr. Göteborg


Billdals station, den största mellanstationen på Särönbanan. Billdal hade tre tågspår och ett utdragspår i södra änden av bangården. Bredvid detta fanns även lastkaj och godsmagasin. 

Fram till början av 20-talet övernattade personal i stationshuset. Den 25 januari 1982 brann huset ner och har därefter ersatts med ett nytt på samma plats.

Billdal var bemannad station 1962 men omdesignerades till hållplats 1963.