Budskär


Öppnad 6.9.1903 - stängd 31.12.1965 : 22.1km fr. Göteborg


Från början var hållplatsen belägen i anslutning till banvaktsstugan ca 100m norr om den senare hållplatsen. En plattform av trä hade där uppförts och i banvaktsstugan fanns även biljettexpeditionen. Den 1.5.1926 flyttades dock hållplatsen till den närbelägna vägkorsningen. Detta för att man skulle slippa ha speciell bevakning vid denna. Under första veckan efter flytten plockades resenärer som missat att hållplatsen bytt koordinater även upp på den gamla hållplatsen.