Hult - Askim


Öppnad 13.7.1903 - stängd 31.12.1965 : 6.2km fr. Göteborg


Hållplatsens första namn var Hult men precis som med Kullen fanns det en namne, i detta fall på Nässjö - Oskarshamns järnväg. Man bytte därför den 1 januari 1906 namn på hållplatsen till Askim. Ironiskt nog fick man då en ny namne, detta dock i Norge på linjen Ski - Sarpsborg. 


Öster och söder om huvudspåret och den kombinerade hållplats- och banvaktsstugan fanns ett kort stickspår som togs bort på 30-talet. Ett godsmagasin fanns på västra sidan om spåret men det flyttade senare då passagen mellan magasin och tåg var för trång. 

1956 var Askim bemannad och designerad hållplats.