Amundön


Öppnad 1.5.1905 - stängd 31.12.1965 : 11.1km fr. Göteborg


Hållplatsen låg initialt öster om spåret vid korsningen med körvägen emot sommarstugeområdet men flyttade 1958 100m norrut och placerades väster om spåret. En plattform av trä uppfördes i samband med detta. I.o.m. flytten lades även hlp Lilla Amundön ner.